DIAVOLA

DIAVOLA

£12.00

Tomato, mozzarella, spicy salami and fresh chilli.

Scroll to Top